Asuntohakemus

Vuokrasopimuksen allekirjoittajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Asuntohakemus tehdään kirjallisesti, ja tarkistamme jokaisen asunnonhakijan luottotiedot. Normaali vuokratakuu on yhden kuukauden vuokra, joka maksetaan takaisin vuokralaiselle hänen muutettuaan pois asunnosta, jos ei ole mitään huomautettavaa. Jos hakijalla on pieniä maksuhäiriömerkintöjä, asuntohakemus voidaan hyväksyä kolmen kuukauden vuokratakuulla.
Sopimusta ei tehdä sellaisten hakijoiden kanssa, joilla on vuokravelkaa Kristinestads Bostäderille.

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy pidättää itsellään oikeuden vapaasti valita vuokralaiset.

Asuntohakemus tehdään verkkosivulta löytyvällä lomakkeella, ja sen voi myös lähettää kirjeitse tai sähköpostitse. Olet tervetullut käymään toimistollamme, mutta soita mielellään ennen käyntiä.

Asuntohakemus

Vahingon tai virheen sattuessa

Jos asunnossa ilmenee jokin vahinko tai vika, vuokralainen on lain nojalla velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä vuokranantajalle. Kiireellisten vikojen kohdalla tulee ottaa yhteyttä kiinteistöpäivystykseen puhelimitse. Kiireellisiä vikoja ovat esimerkiksi pidempi sähkökatko, vesivahinko, totaalinen viemäritukos tai toimimasta lakannut jääkaappi.

Kiinteistöpäivystys: KG Fast 0400 664 688

Iltaisin ja viikonloppuisin hoidetaan ainoastaan kiireelliset asiat. Jos asiasi ei ole kiireellinen, sitä ei hoideta illalla tai viikonloppuna/pyhisin.

Talonmies ja päivystys

Asuntoa tai vuokrasopimusta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä vuokranantajaan Fastighets Ab Kristinestads Bostäderiin. Jos asunnossa ilmenee jokin vahinko tai vika, vuokralainen on lain nojalla velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä vuokranantajalle. Kiireellisten vikojen kohdalla tulee ottaa yhteyttä toimistoon tai kiinteistöpäivystykseen puhelimitse. Kiireellisiä vikoja ovat esimerkiksi pidempi sähkökatko, vesivahinko, totaalinen viemäritukos tai toimimasta lakannut jääkaappi.

Kiinteistöpäivystys: KG Fast 0400 664 688

Iltaisin ja viikonloppuisin hoidetaan ainoastaan kiireelliset asiat. Jos asiasi ei ole kiireellinen, sitä ei hoideta illalla tai viikonloppuna/pyhisin.

Häiritsevät naapurit

Häiritsevistä naapureista tulee ilmoittaa kirjallisesti, joko tekstiviestillä, sähköpostilla tai täyttämällä ja palauttamalla sähköisen lomakkeen.

Asunnon irtisanominen

Asunnon irtisanomisaika on lain mukaan yksi kalenterikuukausi, ja irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä, jolloin vuokralaisen tulee jättää asunto kokonaisuudessaan tyhjättynä ja siivottuna vuokranantajan käyttöön. Irtisanominen tehdään kirjallisesti, lomake löytyy kotisivulta.

AVAINTEN PALAUTUS

Muuton yhteydessä kaikki asunnolle kuuluvat avaimet tulee palauttaa kiinteistöyhtiön edustajalle (kiinteistönhoitajalle tai Kristinestads bostäderin henkilökunnalle). Mikäli kaikkia avaimia ei palauteta, veloitetaan uuden lukon asennuskustannukset.

Irtisanomislomake

Muistilista muuttajalle

Kun muutat uuten asuntoosi, muista tehdä muuttoilmoitus Digi- ja väestötietokeskukseen.

Muistilista poismuuton yhteydessä
      
Asunto ja kaikki siihen kuuluvat tilat siivotaan. Jos asunto on puutteellisesti siivottu, vuokranantajalla on oikeus pidättää vuokravakuus ja/tai laskuttaa asiakasta siivouksesta.
- Lattiat imuroidaan ja pyyhitään pesuaineella ja mahdolliset tahrat poistetaan.
- Ovet, seinät, kaapit, hyllyt, laatikot, ovenpielet ja pinnat pyyhitään sekä mahdolliset tahrat poistetaan.
- Ikkunat pestään (talvella vain sisäpuolelta).
Keittiö       
- Liesi ja uuni pestään, myös lieden tausta imuroidaan ja puhdistetaan.
- Jääkaappi ja pakastin sulatetaan ja puhdistetaan, tarkista ettei sulatusvedet valu lattialle. Jääkaapin ovet jätetään auki ja virta kytketään pois päältä.
- Liesikupu ja suodatin puhdistetaan.
- Tiskiallas pestään, roska-astiat tyhjätään ja pestään.
- Kaapit, laatikot, keittiötasot ja leikkuulaudat pyyhitään.
Kylpyhuone ja sauna        
- WC:n ja lavuaari pestään, peilit puhdistetaan.
- Seinät pyyhitään, lattiat ja mahdolliset saunan lauteet pestään, lattiakaivot puhdistetaan.
Lisäksi muistettavaa        
- Jätä kodinkoneiden käyttöohjeet huoneistoon.
- Viekää omat vanhat ylimääräiset tavarat ja tarpeettomaksi jäävät kodinkoneet / huonekalut Botniaroskin Ekopisteeseen tai hyötykäyttöasemalle.

Säännöt

Yhteiset tilat
Ulko-ovet pidetään lukittuina yöaikaan. Ulko-ovien ollessa lukittuina on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Sama koskee myös varasto-, sauna- ja pesutupatilojen sekä muiden yleisten tilojen ovia. Yhtei­sissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Yhteisten pesutupa-, kuivaus- ja saunatilojen käyttäjien on siistittävä tilat jälkeensä. Tilat tulee varata ennakkoon.
Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä vart­en varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytykses­sä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kiinteistö­issä havaituista vioista on ilmoitettavaviipymättä yhtiön edustajalle.
Asunnot
Asunnossa ei saa pitää meteliä, koska se saattaa häiritä naa­pureita. Erityisesti klo 22.00- 06.00 on vältettävä melua. Huoneistoja on hoidettava huolel­lisesti. Asukkaat ovat velvollisia ilmoittamaan vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaitsemistaan vioista. Viemärei­hin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioit­taa niitä. WC-pönttöön saa laittaa ainoastaan wc-paperia. Rasvaa ei saa kaataa viemäriin.
Jätehuolto
Kotitalousjäte ja muut jätteet tulee viedä hyvin pakattuina jäteastioihin. Jätteiden lajittelua koskevia määräyksiä on noudatettava tarkkaan. Käyttökelpoisten tavaroiden kier­rätys ja jätteiden tarkoituksenmukainen lajittelu on kaik­kien yhteinen etu. Ongelmajätteiden ja isompien kar­keajätemäärien poiskuljettamisesta on huolehdittava itse.
Lemmikkieläimet
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä asuntojen ulko­puolella. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä liata rakennuksia tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kiellettyä lasten leikkeihin varatuissa paikoissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lintujen ja muiden eläinten ruokkiminen pihalla on kiellettyä.
Pysäköinti
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan niille vara­tuilla paikoilla. Ota huomioon pelastustiet. Moottoriajoneuvon tarpeeton joutokäynti on kiellettyä. Nurmikolle pysäköinti on kiellettyä.
Antennit
Lautasantennin yms. esineiden asentamiseen on kysyttävä lupa vuo­kraisännältä.
Sääntöjen rikkominen
Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa johtaa vahingon­korvausvastuuseen ja vuokrasopimuksen irtisanomiseen.

Järjestyssäännöissä voi olla eroavaisuuksia riippuen asuuko kerrostalossa, rivitalossa tai yksittäisessä asunnossa.

Avaimet

Asuntoon muutettaessa avaimet saa Kristinestads Bostäder -yhtiön edustajalta. Avainten luovutuksen yhteydessä vuokralainen todistaa kuittauksellaan vastaanottaneensa avaimet. Lisäavaimet tilataan aina Kristinestads Bostäder -yhtiön kautta. Ota yhteyttä toimistoon, niin autamme sinua asiassa.

Asunnosta pois muutettaessa kaikki kiinteistöön kuuluvat avaimet tulee palauttaa kiinteistöyhtiön edustajalle. Jos et palauta kaikkia avaimia, sinulta peritään lukkojen vaihtamisesta koituvat kustannukset. Lukot vaihdetaan aina, jos kaikkia avaimia ei palauteta, ja vuokralainen vastaa lukkojen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ota yhteyttä talonmieheen, jos olet vahingossa lukinnut itsesi asunnon ulkopuolelle. Talonmies tai KRS Bostäder -yhtiön edustaja tulee avaamaan oven ja hänellä on oikeus periä vuokralaiselta 10€/kerta arkisin klo 8.00–16.00, 50 €/kerta lauantaisin, sekä 75 €/kerta sunnuntaisin ja pyhisin.

Jos kadotat avaimesi, ota välittömästi yhteyttä toimistoon.