Bostadsansökan

pdf logo
Ladda ner PDF version

Fyll i ansökan noggrannt, alla uppgifter med * är obligatoriska. Ansökan är ikraft 6 månader.

Sökandes personuppgifter

Sökande 2 - personuppgifter för maka/make/sambo

Husdjur*

Hyresbostad som söks som första alternativ

Andra alternativ

Motivering till bostadsbehovet*

Tack! Din blankett har mottagits.
Oops! Något gick fel...

Skade och felanmälan

Om läget är akut, kontakta gårdskarlen eller kontoret. Annars kan du här fylla i en beskrivning av vad som borde åtgärdas, så behandlar vi ärendet så fort som möjligt.

Tack! Din blankett har mottagits.
Oops! Något gick fel...

Anmälan om störande

Beskriv kort problemet som grannarna eller invånarna förorsakar:

Tack! Din blankett har mottagits.
Oops! Något gick fel...

Uppsägning av bostad

Uppsägningen görs alltid skriftligen antingen via blanketten på hemsidan, epost eller genom att besöka vårt kontor. Enligt lag är uppsägningstiden en kalendermånad. Observera att uppsägningstiden räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs.

Gäller bostad

Hyresgäst

Uppsägningen påbörjas

Återbetalning av garantihyra

Orsak till flytt

Feedback

Tack! Din blankett har mottagits.
Oops! Något gick fel...